SWEDEN SRI LANKA BUSINESS COUNCIL


Sweden-Sri Lanka Business Council (SSLBC)SSLBC har till ändamål att främja handel, vänskap, förståelse och kunskap

mellan Sverige och Sri Lanka genom personliga nätverk och kontakter.


SSLBC skall driva en verksamhet som skapar kontakter med relevanta

handelsorganisationer, affärsförmedlare och företag i båda länderna för att så

främja affärsutbyte och handel mellan Sverige och Sri Lanka.


SSLBC verkar aktivt för att stödja och informera politiker, myndigheter och

media om vad som kan och bör utvecklas för att handel mellan de två länderna

skall kunna öka


MISSION


House of Sri Lanka AB/Best of Sri Lanka in Sweden verkar för att främja förhållandet mellan Sverige och Sri Lanka, i nära samarbete med Sweden Sri Lanka Business Council.House of Sri Lanka AB/ Best of Sri Lanka säljer inga resor utan förmedlar kontakter till våra partners på plats. Vi tror på en hållbar utveckling.

KONTAKTA OSS

House of Sri Lanka AB

Bondegatan 17

116 23  STOCKHOLM

SWEDEN

(+46) 70-517 28 12

(+94) 770-71 66 52