SWEDEN SRI LANKA BUSINESS COUNCIL

affärsutbyte och handel mellan Sverige och Sri Lanka. SSLBC verkar aktivt för att stödja och informera politiker, myndigheter och media om vad som kan och bör utvecklas för att handel mellan de två länderna skall kunna öka.

SSLBC har till ändamål att främja handel, vänskap, förståelse och kunskap mellan Sverige och Sri Lanka genom personliga nätverk och kontakter. SSLBC skall driva en verksamhet som skapar kontakter med relevanta handelsorganisationer, affärsförmedlare och företag i båda länderna att så främja

MISSION


House of Sri Lanka AB/Best of Sri Lanka in Sweden verkar för att främja förhållandet mellan Sverige och Sri Lanka, i nära samarbete med Sweden Sri Lanka Business Council.House of Sri Lanka AB/ Best of Sri Lanka säljer inga resor utan förmedlar kontakter till våra partners på plats. Vi tror på en hållbar utveckling.

KONTAKTA OSS

House of Sri Lanka AB

Bondegatan 17, 116 23 

STOCKHOLM, SWEDEN

(+46) 705-172 812 (SE)

(+94) 770-716 652 (LK)